Χρονοδιάγραμμα - Ιούλιος 2006

7: 36

Ακόμη και 07: 37, και ακόμα δεν το πήρα. Κάθομαι μπροστά στο 2 και προσπαθώ να ξεκινήσω ...