Χρονοδιάγραμμα - Δεκέμβριος 2006

Σχολή Γάμου ...

... τουλάχιστον αυτό είναι που εμείς (ο Eugen και εγώ και εγώ) είδα στο αυτοκίνητο, γράφοντας σε ένα σπίτι στην κοινότητα ...

Μαζική YIM :)

Εάν παίρνετε αποφάσεις χωρίς να το συμβουλευτείτε, είστε misogin. Εάν παίρνετε αποφάσεις χωρίς να σας συμβουλεύσει, είναι ένα ...

Traffic ... ppfff

Πρόωρη πυρετός των χειμερινών διακοπών ή σημερινή έναρξη ισχύος του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας ...