Χρονοδιάγραμμα - Ιούνιος 2007

Aaa; 69; ;

Ναι. Δεν είχαμε το ίδιο πράγμα με την Αναζήτηση Google για να κάνουμε υπολογισμούς καλύτερα από το calc.exe (MS) ...

e-ρουμανία @.

Στο μετρό ένα aurolac άρχισε να απαγγέλλει ένα ποίημα από τον N.Labis. Μετά την ολοκλήρωση της συνταγής και ...