Χρονοδιάγραμμα - Σεπτέμβριος 2008

Η Apple iHoloPhone σε 2012;

Ειλικρινά, δεν νομίζω ότι θα χρειαστούν μέχρι το 2012 ότι τα μηνύματα φωνής γίνονται ολογραφικά μηνύματα. Τεχνολογία ...

Download: MSVBVM60.DLL

Έχω δει ότι υπάρχουν πολλοί που έχουν πονοκεφάλους με το αρχείο MSVBVM60.DLL. Η έλλειψη / εξαφάνιση ...