Χρονοδιάγραμμα - Ιούνιος 2009

Windows Vista και XP σε 7 Superbar

Σίγουρα γνωρίζετε ήδη, τουλάχιστον στις εικόνες, τι εμφάνιση των Windows 7, ακόμα κι αν δεν είχατε την ευκαιρία να ...