Χρονοδιάγραμμα - Οκτώβριος 2009

Προσθέστε τον Πίνακα Ελέγχου, τον Επεξεργαστή Μητρώου, Προσθαφαίρεση προγραμμάτων, Διαχείριση συσκευών και άλλες υπηρεσίες των Windows στο φάκελο My ...

Εάν είστε συνηθισμένοι να "hacking" το σύστημα για διαφορετικούς λόγους ή για ορισμένους σκοπούς (και εδώ είμαι ...