Χρονοδιάγραμμα - Ιανουάριος 2010

Πώς μπορούμε να περιορίσουμε τους χρήστες να χρησιμοποιούν μόνο ορισμένα προγράμματα που είναι εγκατεστημένα στο σύστημα [Windows λευκή λίστα]

Κανείς δεν θέλει να εισβάλει στην ιδιωτική του ζωή, ειδικά αν πρόκειται για προσωπικά αρχεία ...