Χρονοδιάγραμμα - Μάιος 2010

Δημιουργήστε μια συντόμευση για να ολοκληρώσετε τις εφαρμογές που δεν ανταποκρίνονται στο Windows 7 [Εφαρμογές που δεν ανταποκρίνονται]

Για διάφορους λόγους (κακή μνήμη, "εξαντλημένη" CPU, μπλοκαρισμένες διαδικασίες, ξεπερασμένη διαμόρφωση κ.λπ.) ...