Χρονοδιάγραμμα - Αύγουστος 2012

Java ευπάθεια που χρησιμοποιείται για τη διάδοση κακόβουλου λογισμικού μεταξύ των χρηστών Windows. Πώς μπορούμε να αποφύγουμε το πρόβλημα;

Όταν πρόκειται για κακόβουλο λογισμικό, χρήστες Windows (και όχι μόνο) πρέπει πάντα να είστε προσεκτικοί ...