Χρονοδιάγραμμα - Οκτώβριος 2012

Πώς μπορούμε να ανοίξουμε ξανά / επαναφέρουμε καρτέλες που έχουν κλείσει κατά λάθος στον Firefox, στο Διαδίκτυο Explorer, Opera, Chrome και Safari

Οι περισσότεροι χρήστες χρησιμοποιούνται για να ανοίξουν περισσότερες καρτέλες στο πρόγραμμα περιήγησης όταν ...