Χρονοδιάγραμμα - Ιούλιος 2013

Καταργήστε την εγκατάσταση εφαρμογών από το Android με βάση τη συχνότητα χρήσης τους, πόσα δεδομένα καταναλώνουν ή πόσο διάστημα καταλαμβάνουν ...

Τα περισσότερα προγράμματα απεγκατάστασης Android OS εμφανίζουν εφαρμογές εγκατεστημένες σε ...