Χρονοδιάγραμμα - Μάιος 2014

Πώς μπορούμε να εμφανίσετε τους αποθηκευμένους κωδικούς πρόσβασης σε ένα πρόγραμμα περιήγησης με ένα απλό κλικ

Οι περισσότεροι χρήστες του Διαδικτύου χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση κωδικών πρόσβασης από διάφορους λογαριασμούς στο διαδίκτυο σε προγράμματα περιήγησης ...

Πρόληψη Windowsνα τερματίσετε τη λειτουργία, να επανεκκινήσετε ή να εισέλθετε στην κατάσταση Αναστολής λειτουργίας ή Αδρανοποίησης με Μην κοιμηθείτε

Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις συστήματος Windows για εξοικονόμηση ενέργειας και αύξηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας ...