Πώς να & Συμβουλές - Προσθήκη επιλογών αντιγραφής στο μενού περιβάλλοντος