Οδηγίες και συμβουλές - Προσθήκη αγαπημένων επαφών στην Ειδοποίηση Γenter