Οδηγίες, συμβουλές, παραβιάσεις και δυνατότητες

Add Έναρξη μενού έως Windows ΜΗΝ RTM

1 μήνυμα
Διαβαστε περισσοτερα

Ξεκινήστε το μενού με στυλ Windows 7 σε Windows 8 RTM με Start8

Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι χρήστες έχουν ήδη δοκιμαστεί Windows 8 συνηθίστηκαν (και μερικοί μάλιστα το αρέσουν) στο νέο