Πώς να απενεργοποιήσετε την αυτόματη ενημέρωση της Microsoft κατά την εκκίνηση του συστήματος macOS

MS AutoUpdate Mac

Πώς να απενεργοποιήσετε το Microsoft AutoUpdate υπηρεσία macOS.

wuaudt.exe / wuauclt.exe (Windows ΑυτόματοUpdate)

Windows Υπηρεσίες Hero 3

Το wuaudt.exe και το wuauclt.exe είναι δύο παρόμοιες διαδικασίες συστήματος (κυρίως η σύγχυση μεταξύ αυτών των δύο διαδικασιών οφείλεται στο όνομά τους - "cl" έναντι "d"), και οι δύο είναι υπεύθυνες, στη νόμιμη μορφή τους, για updateτο αυτόματο Windows ΟΣΤΟ. Τρέχουν στο παρασκήνιο, ελέγχοντας αν έχουν εμφανιστεί updateνέα για το σύστημα κάθε φορά που ο υπολογιστής Διάβασε περισσότερα