Πώς να & Συμβουλές - calc.exe

Aaa; 69; ;

Ναι. Δεν είχαμε το ίδιο πράγμα με την Αναζήτηση Google για να κάνουμε υπολογισμούς καλύτερα από το calc.exe (MS) ...