Οδηγίες & Συμβουλές - Αλλαγή προεπιλεγμένης τοποθεσίας για το Πρόγραμμα Files