Πώς να & συμβουλές - Αλλαγή επέκτασης αρχείου από το μενού περιβάλλοντος