Πώς-Να & Συμβουλές - Υπηρεσία Άδειας Πελάτη (ClipSVC)