Πώς να & Συμβουλές - Επεξεργασία μενού περιβάλλοντος

Πώς να προσθέσετε συντομεύσεις για τις εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί στο μενού του δεξιού κλικ του Windows της επιφάνειας εργασίας

Αν θέλετε να έχετε γρήγορη πρόσβαση σε ορισμένες εφαρμογές εγκατεστημένες στα Windows, δεν θέλετε να ...