Οδηγίες και συμβουλές - πώς να προσθέσετε φάκελο διαγραφής στα παράθυρα explorer