Οδηγίες και συμβουλές - πώς μπορούμε να δείξουμε τα εικονίδια desktop