Πώς να & Συμβουλές - Διαχείριση συσκευών

Διαχείριση συσκευών - Επέκταση της Κονσόλας διαχείρισης της Microsoft, όπου βρίσκουμε όλα τα στοιχεία υλικού που είναι εγκατεστημένα στο σύστημα.