Πώς να & Συμβουλές - ding

Σιωπή

Υπάρχει πάρα πολύ ειρήνη. Μπορώ να ευχαριστήσω κάτι; Σταματήστε τη μουσική ... παρακαλώ ... Είναι πάρα πολύ ...