Πώς μπορούμε να απενεργοποιήσουμε τα ενημερωτικά pop-ups από Windows Explorer

Windows Συμβουλές Hero 2

Ενημερωτικά αναδυόμενα παράθυρα στο Windows Explorer είναι αυτά τα αναδυόμενα παράθυρα που εμφανίζονται κάθε φορά που κρατάμε το δρομέα του ποντικιού πάνω από ένα φάκελο ή ένα αρχείο σε ένα φάκελο. Τις περισσότερες φορές οι χρήστες Windows αγνοήστε αυτά τα αναδυόμενα παράθυρα, θεωρώντας ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι αρκετά σύντομες και χωρίς ιδιαίτερη σημασία (έτσι default εμφανίζεται ο τύπος… Διάβασε περισσότερα