ΠΩΣ σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας για την απενεργοποίηση του Safari στο OS X

Ένα από τα χαρακτηριστικά που παρουσιάστηκαν στο OS X με την κυκλοφορία του συστήματος Mavericks είναι το Safari Power Saver, το οποίο βοηθά τους χρήστες MacBookγια να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας απενεργοποιώντας περιεχόμενο υψηλής ισχύος, όπως κινούμενες εικόνες Flash. Και στα δύο Mavericks και Yosemite, αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη σε λειτουργία default. Σύμφωνα με την… Διάβασε περισσότερα