Πώς να & Συμβουλές - Απενεργοποίηση καρτέλας

Αλλαγή ή απενεργοποίηση λειτουργιών πλήκτρων [Windows Χάρτης XP - κουμπιά πληκτρολογίου επαναπροσδιορίστε]

Μερικές φορές θα θέλαμε να αλλάξουμε ή να απενεργοποιήσουμε το ρόλο ενός κλειδιού. Για παράδειγμα, το κλειδί Διαγραφή για εκτέλεση ...