Οδηγίες και συμβουλές - File Explorer τσιμπήματα

Πώς μπορούμε να απενεργοποιήσουμε την εμφάνιση των φακέλων και των αρχείων που έχετε προσπελάσει πρόσφατα στον αρχικό φάκελο Windows 10 File Explorer

Σε αντίθεση με προηγούμενα συστήματα, File Explorerκεκτημένο Windows 10 εμφανίζει σε λειτουργία default ντοσιέ ...