Οδηγίες και συμβουλές - Μορφοποίηση μονάδας δίσκου μέσω Command Prompt