Πώς-να & Συμβουλές - googleupodate.exe

Google Updater, trojan;

Τον τελευταίο καιρό ξεκίνησα να χρησιμοποιώ ορισμένες εφαρμογές off-line / desktop από την Google Inc. και ...