Οδηγίες και συμβουλές - Πρόγραμμα επεξεργασίας πολιτικής ομάδας settings

Πώς μπορούμε να απενεργοποιήσουμε την επαλήθευση υπογραφής του προγράμματος οδήγησης σε εκδόσεις bit 64 του Windowsκεκτημένο

Οι εκδόσεις δυαδικών ψηφίων 64 του λειτουργικού συστήματος Windows δεν επιτρέπουν την εγκατάσταση και τη λειτουργία των προγραμμάτων οδήγησης ...