Οδηγίες και συμβουλές - Απόκρυψη της κατάστασης στο διαδίκτυο στο WhatsApp