Πώς μπορούμε να απενεργοποιήσουμε το πεδίο Αναζήτηση Cortana από Taskbar in Windows 10

Windows 10 Default Ήρωας

Μεταξύ των καινοτομιών που εισήγαγε η Microsoft στην τελευταία έκδοση προεπισκόπησης του λειτουργικού συστήματος Windows 10 Υπάρχει επίσης το πεδίο αναζήτησης Cortana, διαθέσιμο στην αριστερή πλευρά του Taskbar(αμέσως μετά το κουμπί Έναρξη). ΧΡΗΣΤΕΣ Windows 10 μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το πεδίο αναζήτησης για να αλληλεπιδράσει με το νέο προσωπικό βοηθό που προσφέρει η Microsoft (ενσωματωμένο σε… Διάβασε περισσότερα