Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ad-hoc ασύρματο δίκτυο χρησιμοποιώντας MacBookο εξοπλισμός

Πριν από λίγο καιρό έγραψα πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ένα hotspot WiFi από έναν φορητό υπολογιστή που εκτελεί το σύστημα Windows, εάν δεν έχετε δρομολογητή και θέλετε να συνδέσετε μια κινητή συσκευή (πρώην smartphone) στο Διαδίκτυο. Εάν είστε χρήστης OS X και αντιμετωπίζετε το ίδιο πρόβλημα που αναφέρθηκε παραπάνω (έλλειψη δρομολογητή), μπορείτε να… Διάβασε περισσότερα