Πώς μπορούμε να διαγράψουμε, να μετακινήσουμε ή να μετονομάσουμε τα αρχεία που είναι κλειδωμένα Windows

Windows Συμβουλές Hero 2

Μερικές φορές, όταν προσπαθούμε να διαγράψουμε, να μετακινήσουμε ή να μετονομάσουμε ένα αρχείο ή φάκελο σε Windows, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος που μας προειδοποιεί ότι η ενέργεια δεν μπορεί να ολοκληρωθεί επειδή το αρχείο είναι ήδη ανοιχτό σε άλλο πρόγραμμα ή αποκλείεται από μια διαδικασία που εκτελείται στο παρασκήνιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις,… Διάβασε περισσότερα