[Διορθώστε το WordPress Update Error] Δεν επιτρέπεται να καλέσετε αυτήν τη σελίδα απευθείας.

WordPress Ενημέρωση Error : Δεν επιτρέπεται η απευθείας κλήση αυτής της σελίδας. Σφάλμα WordPress, "Δεν επιτρέπεται να καλέσετε αυτήν τη σελίδα απευθείας." εμφανίζεται γενικά όταν έχουμε πρόσβαση στη σελίδα ενημερώσεων του πίνακα ελέγχου για πρόσθετα WordPress και θέματα WordPress. Παρόλο που είμαστε συνδεδεμένοι με έναν χρήστη που έχει την κατάταξη του διαχειριστή / διαχειριστή… Διάβασε περισσότερα