συμβουλές nginx

nginx cannot load certificate fullchain.pem – Certbot σταθερός

το σφάλμα nginx cannot load certificate Το path/fullchain.pem εμφανίζεται όταν δοκιμάζουμε την υπηρεσία NGINX μετά τη διαγραφή των πιστοποιητικών Let's Encrypt που έχουν δημιουργηθεί με Certbot. ...

Επιδιόρθωση Αποτυχία φόρτωσης SELinux πολιτική

Fix “Failed to load SELinux Policy” / CentOS / RHEL

Σε αυτό το σεμινάριο μαθαίνετε τι είναι SELinux και πώς να λύσετε το σφάλμα "Αποτυχία φόρτωσης SELinux Πολιτική" που εμφανίζεται στα συστήματα...