Πώς να & Συμβουλές - Σημείωση

Λίστα γάμου.

Νομίζω ότι τα αγόρια IT έχουν κάνει πάθος για τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μου ή έχουν σκεφτεί κακό ...