Τι σημαίνει δημόσια IP και ιδιωτική IP; Address - Διαφορές και χρήση

Ούτε το Διαδίκτυο ούτε macτοπικά δίκτυα υπολογιστών (LAN) δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν χωρίς IP, και συχνά όταν έχουμε πρόβλημα με τη σύνδεση στο Διαδίκτυο, μια εκτύπωση, έξυπνη τηλεόραση ή άλλη συσκευή, πρέπει να γνωρίζουμε ποια είναι η διεύθυνση Δημόσια IP ή / και ιδιωτική διεύθυνση IP. Είτε μιλάμε για IPv4 είτε Διάβασε περισσότερα