Πώς να & Συμβουλές - Διακομιστής μεσολάβησης

Στα δίκτυα υπολογιστών, ένας διακομιστής μεσολάβησης είναι ένας διακομιστής (ένα σύστημα υπολογιστή ή μια εφαρμογή) που λειτουργεί ως ενδιάμεσος για αιτήματα από πελάτες που αναζητούν πόρους από άλλους διακομιστές. Ένας πελάτης συνδέεται με τον διακομιστή μεσολάβησης, ζητώντας κάποια υπηρεσία, όπως ένα file, σύνδεση, ιστοσελίδα ή άλλος πόρος διαθέσιμος από διαφορετικό διακομιστή. Ο διακομιστής μεσολάβησης αξιολογεί το αίτημα ως τρόπο απλοποίησης και ελέγχου της πολυπλοκότητάς τους. Σήμερα, οι περισσότεροι διακομιστές μεσολάβησης είναι διακομιστές μεσολάβησης διαδικτύου, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε περιεχόμενο στον Παγκόσμιο Ιστό.