Πώς να & Συμβουλές - Αφαιρέστε την προεπιλεγμένη συσχέτιση αρχείων