Οδηγίες και συμβουλές - Αντικατάσταση κειμένου στο nano