Πώς να απενεργοποιήσετε και να μεταφέρετε την άδεια Windows 11, 10 (Κλειδί προϊόντος) από έναν υπολογιστή σε άλλο

Windows Πώς να Ήρωας

Πώς ξέρουμε σε ποιον τύπο άδειας έχουμε ενεργοποιήσει Windows και πώς μπορούμε να μεταφέρουμε την άδεια από έναν υπολογιστή σε έναν άλλο. Τύποι αδειών Windows και ποιες ιδιότητες έχει ο καθένας.