Οδηγίες και συμβουλές - Ορίστε το παιχνίδι CPU συγγένειας