Οδηγίες και συμβουλές - Διαχωρισμός Files σε Mac OS X