Οδηγίες και συμβουλές - Διαχωρισμός Files στο Mac OS X