Οδηγίες και συμβουλές - Δεν είναι δυνατή η μη αυτόματη δημιουργία σημείων επαναφοράς