Οδηγίες και συμβουλές - Επαληθεύστε το WEI στο Windows 8.1