Πώς να & Συμβουλές - Windows Ρυθμίσεις 10

Πώς μπορούμε να απενεργοποιήσουμε την εμφάνιση των φακέλων και των αρχείων που έχετε προσπελάσει πρόσφατα στον αρχικό φάκελο Windows 10 File Explorer

Σε σύγκριση με τα προηγούμενα συστήματα, το File Explorer από το Windows Το 10 εμφανίζει το φάκελο από προεπιλογή ...