Πώς να & Συμβουλές - Windows 10 τσιμπήματα

Πώς μπορούμε να απενεργοποιήσουμε την εμφάνιση των φακέλων και των αρχείων που έχετε προσπελάσει πρόσφατα στον αρχικό φάκελο Windows 10 File Explorer

Σε αντίθεση με προηγούμενα συστήματα, File Explorerκεκτημένο Windows 10 εμφάνιση φακέλου από προεπιλογή ...